مجموعه مسکونی شبنم فاز ۶ و ۷

مجموعه مسکونی شبنم شامل ۳ بلوک با نام های V1-V2 و V3 است که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر ۲۴۳۱۲ متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های V2 و V3 چهارده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۲ طبقه می باشد. این بلوکها از ۶ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند.
در هر طبقه تعداد ۱۴ واحد مسکونی وجود دارد.
تعداد طبقات مسکونی بلوک های V1 شانزده و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۳ طبقه می باشد.
v
37.jpg