مجموعه مسکونی رز فاز ۶

مجموعه مسکونی رز شامل تک بلوکی به نام K می باشد که مساحت عرصه این مجموعه ۸۷۹۳ متر مربع است.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ۱۸  و تعداد طبقات همکف و پارکینگ آن ۲ طبقه می باشد. این بلوک از ۴ آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده است. 
در هر طبقه تعداد ۹ واحد مسکونی وجود دارد
k.jpg2
k