مجموعه ورزشی


اصفهان، امروز یکی از قطب های ورزشی کشور محسوب می گردد. حمایت های بخش دولتی و خصوصی از ورزش این استان موفقیت های بین المللی را برای ورزش کشور به همراه داشته است اما با توجه به جمعیت علاقمند به ورزش و پتانسیل های موجود، امکانات ورزشی پاسخگوی نیاز ورزشکاران و ورزش دوستان نیست. در مجتمع بزرگ آبشار زمینی به وسعت ۸۳۱۱۵ متر مربع به احداث زمینهای ورزشی اختصاص داده شده است تا سرمایه گزاران بتوانند در این زمینه پاسخگوی نیاز ورزشی کشور باشند.

F31.jpg

F37.jpg

F38.jpg