مجموعه نیلوفر

مجموعه نیلوفر، مجموعه ای در جنوب مجتمع مسکونی آبشار و شامل بلوک هایی با نام های E25  ، E26  ، E27 ، E28 ، E29  ، E30 ، E31 ، E32  که اعضای خانواده نیلوفر را تشکیل می دهند.

 

niloofar.gif


هر بلوک ۱۰ طبقه و در هر طبقه ۸ واحد و در مجموع ۶۴۰ واحد مسکونی موجودی حساب نیلوفراست.
مساحت واحد ها بین ۱۱۸ متر مربع تا ۱۴۲ متر مربع چرخ می خورد.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
دارای ۲ طبقه پارکینگ ، ۲ آسانسور نفربر و ۲ آسانسور باربر.
نظام سرمایشی و گرمایشی در این مجموعه به ترتیب کولر آبی و موتور خانه مرکزی می باشد.

 

niloofar-2.gif


عظمت این مجموعه در سطح زیربنای آن نهفته است: ۱۱۶/۰۳۲متر مربع.

در اردیبهشت ۱۳۸۸ انگشت انتخاب بیش از ۲۶۰ عضو از اعضاء محترم فاز۴ بر روی واحد های این مجموعه قرار گرفت وبیش از ۲۶۰ واحد از مجموعه نیلوفر سهم اعضاء محترم فاز ۵ شد.

 

niloofar-1.gif

تمامی بلو ک های مجموعه نیلوفر تحویل آعضا گردیده.