مجموعه مینو

آمیزه ای از سنگ و آجر، نمای مجموعه ای را شکل داده است که نامگذاران نام جمع آن را مینو نامیده اند.

minoo.gif

در شناسنامه مجموعه مینو پنج بلوک با نامهای G20  ، G22 ، F16 ، F21 ، F23 و F24 نقش بسته است .
تیپ G با داشتن ۷ طبقه و هر طبقه ۴ واحد سهم ۵۶ واحدی در این مجموعه داراست.
تیپ F  با داشتن ۹ طبقه و در هر طبقه ۶ واحد سهم ۲۱۶ واحدی را در این مجموعه از آن خود کرده است .
مجموعه مینو ، مجموعه ۲۷۲ واحدی است.
از مساحت واحد ها باید گفت در تیپ G از ۱۲۲ متر مربع تا ۱۵۶ متر مربع و در تیپ F از ۱۱۴ متر مربع تا ۱۴۲ متر مربع متغیر است.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .

IMG_0720 copy
۴۰/۳۱۰ متر مربع، عدد زیر بنای مجموعه مینوست.
ساکنین هر بلوک از ۲ طبقه پارکینگ بهره مند می شوند.
انتقال ساکنین تیپ G  را دو آسانسور و ساکنین تیپ F را ۴ آسانسور بر عهده گرفته اند.
سیستم پکیج در تیپ G  و موتور خانه مرکزی در تیپ F گرما بخش کانون خانواده های ساکن در مجموعه مینو خواهد بود. با اتاق های کولر تعبیه شده در هر واحد ، گرمای تابستان به هوایی مطبوع مبدل خواهد شد.
در اردیبهشت ۱۳۸۸ این واحد ها مورد انتخاب اعضاء فاز ۴ قرار گرفت و  اکثر بلوکهای این مجموعه در اختیار اعضا قرار گرفته است.

minoo-1.gif