مجموعه مینا

اینجا مجموعه میناست که در جنوب شرقی مجتمع مسکونی آبشار ، ۴ نقطه از سقف مینایی پروژه شهید کشوری را شکافته است.

DSC_0631 copy

در شناسنامه این مجموعه نام ۴ بلوک E2  ، ۳E ،۴E و E5  و M خود نمایی می کند.
هر بلوک E 10 طبقه و در هر طبقه ۸ واحد موجود است. بلوک M دارای ۱۸ طبقه و ۲۲۶ واحد می‌باشد.
به شکل بهتر می توان گفت مجموعه مینا ۳۲۰ صاحب خانه دارد.
امر جابجایی ساکنین و بار همراهشان در هر بلوک را ۲ آسانسور نفر بر و ۲ آسانسور باربر برعهده گرفته اند.
۲ طبقه پارکینگ در بلوکهای تیپ E آشیانه امنی برای وسایط نقلیه خواهد بود.
مساحت واحد ها از ۱۱۸ متر مربع تا ۱۴۲ متر مربع متغیر است.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
سطح زیر بنای مجموعه مینا ۵۸/۰۱۶متر مربع می باشد.
در گرمای تابستان ، کولر آبی و در سرمای زمستان موتور خانه مرکزی وظیفه تعدیل دما را برعهده دارند.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ، بیش از ۱۰۰ واحد از مجموعه مینا توسط اعضاء محترم فاز ۴ انتخاب گردید.
اعضاء محترم فاز ۵ نیز بیش از ۲۰۰ واحد از این مجموعه را در سال ۱۳۸۹انتخاب نموده اند.

تمامی واحد های مجموعه مینا تحویل اعضا گردیده .