مجموعه لادن

E6 ، E7 ، E8 ، E9، E10 ، E11 ، E13   در کنار یکدیگر جمعی را تشکیل داده اند که نام گذاران نام این جمع را مجموعه لادن گذارده اند.

 

DSC_0629 copy


اطراف مجموعه  لادن را مجموعه های مینو ، مینا و نیلوفر احاطه کرده اند.
تیپE  در
۱۰ طبقه و در هر طبقه ۸ واحد موجود است و۷ بلوک از  تیپ E مجموعه لادن را  مجموعه ۵۶۰ واحدی نموده است.

عدد ۴۳۴/۱۱۱ متر مربع زیربنا ، عظمت مجموعه لادن را نشان می دهد.
در تیپ E مساحت واحد ها بین ۱۱۸ متر مربع و ۱۴۲ متر مربع چرخ می خورد ودارای ۲ آسانسور نفر بر و ۲ آسانسور بار بر می باشد.
ذکر ۲ طبقه پارکینگ آن نیز خالی از لطف نیست.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
همچنین می توان به نظام گرمایشی و سرمایشی آن اشاره نمود که از موتور خانه مرکزی و کولر آبی بهره خواهد می برد.
تمامی بلوک های مجموعه  لادن تحویل اعضا گردیده .