میخک ۱ ، ۲ و ۳

اینجا را مجموعه میخک ۱و۲ نام نهاده اند.

m-1.jpg

۱۲ بلوک،هر بلوک ۴ طبقه وهر طبقه ۲ واحد را شامل میشود.
به سخنی بهتر،مجموعه میخک ۱ و۲ هر کدام ۴۸ واحد و مجموعاً دارای ۹۶ واحد می باشد.
نیمی از این مجموعه دو خوابه و نیمی از آن سه خوابه و مساحت از ۱۰۶ متر مربع تا ۱۰۹ متر مربع متغیر است.                                                                           یک طبقه پارکینگ و یک آسانسور را نیز باید به جمع امکانات هر بلوک اضافه کرد .
پیشرفت فیزیکی مجموعه میخک ۱و۲ را می توان ۱۰۰% تخمین زد.

در ناحیه شمال شرقی مجتمع بزرگ آبشار اسپادانا ۳ برج بالا بلند مثلثی را شکل می دهند با نام مجموعه میخک ۳ .

 

63-1.jpg


۳ بلوک ، هر بلوک ۷ طبقه ، هر طبقه ۳ واحد را شامل می شود . سرجمع مجموعه میخک ۳ مجموعه ای ۶۳ واحدی است.
مساحت واحد ها از ۱۱۲ متر مربع تا ۱۴۴ متر مربع میباشد.
واحدهای ۲ خوابه و ۳ خوابه هستند.
هر بلوک یک طبقه پارکینگ و یک آسانسور در خود جای داده است.
گرمایش آن با فناوری پکیج و سرمایش آن با کولرهای آبی حمایت می گردد .
رقم مساحت زیر بنای کل مجموعه ۱۰/
۵۳۰ متر مربع میباشد.
واحدهای این مجموعه نیز تحویل اعضا گردیده است.

 63-2.jpg