مجموعه یاس

اینجا مجموعه ۳۲۰ واحدی یاس است.

 

یاس

 یاس2

yas2.gif


۸ بلوک، هر بلوک ۸ طبقه ، هر طبقه ۵  واحد ، مجموعه های یاس  ۲ و یاس ۳ را تشکیل می دهد.
اشاره به دو طبقه پارکینگ و دو آسانسور در هر بلوک این مجموعه نیز ، خالی از لطف نمی تواند باشد .
مساحت واحدها از ۱۰۷ متر مربع آغاز و به ۱۱۸ متر مربع ختم می گردد .
کمی دقت به رقم زیر بنای مجموعه بزرگی آن را ملموس تر می کند :
۵۵/
۵۰۴متر مربع .

 

yas4.gif


همه واحدهای این مجموعه دو خوابه هستند.
گرمایش آن از موتور خانه مرکزی و سرمایش آن از کولرهای آبی جداگانه تغذیه می شود .
تمامی واحدهای این مجموعه تحویل اعضاء گردیده است .
چهار بلوک ابتدایی با نام یاس ۲ ، ۱۶۰ عضو از اعضای فاز ۳ را در سال ۱۳۸۶ در آغوش خود جای داده است .
چهار بلوک دوم با نام یاس ۳ ، بین اعضای فاز ۱و فاز ۳ تقسیم شده است.

 

yas3.gif