مجموعه شقایق

آبی آسمان ، صورتی ساختمان ، سنت نمای آجر نشان ، همه حکایت از مجموعه ای دارد با نام شقایق .

 

shqayegh1.gif

 

shqayegh2.gif


۱۵ بلوک ، هر بلوک ۵ طبقه ، هر طبقه ۴ واحد . به عبارتی دیگرشقایق مجموعه مسکونی ۳۰۰ واحدی است .
مساحت زیر بنایش بالغ بر  ۵۱/۰۹۰ متر مربع می باشد.
کوچکترین واحد ۱۱۹ مترمربع مساحت دارد و بزرگترین آن ۱۴۰ مترمربع .
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
ذکر یک طبقه پارکینگ و آسانسور بلوکهای این مجموعه نیز خالی از لطف نیست .
مجموعه شقایق به سال ۱۳۸۶ پس از تحویل قطعی ، کلیه اعضاء فاز ۲ را در دل خود جای داد .
به تقریب می توان گفت جمعیت ساکن در این مجموعه بیش از ۱۲۰۰ نفر است.