مجموعه مریم و نسترن

نسترن ومریم از نخستین پروژه هایی که در مجتمع بزرگ آبشار فعل آغازیدن را صرف نموده اند .

maryam-nastaran1.gif

maryam-nastaran2.gif

مجموعه نسترن را ۱۲۸واحد مسکونی و مجموعه مریم را ۱۳۲واحد مسکونی تشکیل  می دهد .
زیر بنایی به مساحت ۶۲۰ /۳۹ مترمربع شامل ۴۳بلوک میباشد.
بلوک ها دو طبقه و چهار طبقه هستند که یک طبقه پارکینگ نیز در خود جای داده اند.
۵۲ متر مربع و ۱۵۲ متر مربع حداقل و اکثر مساحت واحدهای این دو مجموعه است .
شامل واحدهای دو خوابه و سه خوابه می باشد .
انتخاب واحدهای آن توسط اعضای فاز ۱ انجام شده و به سال ۱۳۸۳ تحویل گردیده است .
حسابی سر انگشتی نشان از آن دارد که جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰ نفر در این  دو مجموعه سکنی گزیده اند .