آدرس مجتمع مسکونی آبشار(پروژه شهید کشوری اصفهان) :
انتهای اتوبان شهید کشوری – میدان شهید قوچانی
مجتمع بزرگ آبشار.خیابان بوستان ۳

کدپستی:
۸۱۶۹۳۵۷۴۶۴

صندوق پستی :
۸۱۴۶۵/۷۵۳

سامانه پیام کوتاه sms
۱۰۰۰۰۱۰۱۰

پست الکترونیک : info@omran-abshar.com

تلفن گویا : ۹-۳۶۳۴۳۳۲۶- ۰۳۱

دورنگار دبیرخانه : ۳۶۳۴۳۳۴۳- ۰۳۱

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن و دورنگار : ۳۶۳۴۳۳۳۱- ۰۳۱

پست الکترونیک : pr@omran-abshar.com