فرایند انتخاب واحد برج های مسکونی اطلس پروژه شهید کشوری اصفهان

در فرایند انتخاب واحد، اعضای محترم فاز ۶ مجتمع بزرگ آبشار اسپادانا پس از دریافت اطلاعات کافی در خصوص پبشرفت فیزیکی و موقعیت برج های مسکونی به تمامی تصاویر و نقشه های برج های مسکونی اطلس دسترسی خواهند داشت و با راهنمایی کارشناسان شرکت اقدام به انتخاب می نمایند. در این فرایند اعضا پس از ثبت نهایی واحد خود نسبت به تسویه حساب و عقد قرارداد قطعی اقدام خواهند نمود.

برج های مسکونی بنفشه و ناز بلوک هایی هستند که اعضا در آنها انتخاب واحد خواهند نمود.

[/video]‘ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-kbkile9z’ id=” custom_class=”]